Στην προσπάθειά μας να ορίσουμε τη θέση και την ταυτότητα της Contrust στο αρχιτεκτονικό τοπίο αλλά και στο χώρο των ολοκληρωμένων κατασκευών, σας παρουσιάζουμε τις δυνατότητες αλλά και τις ευαισθησίες που πιστεύουμε ότι μας χαρακτηρίζουνε. Ευαισθησίες στην ιδιαίτερη κατασκευή, στο άκουσμα του χώρου που κατοικούμε ή εργαζόμαστε, στα χρώματα που μας περιβάλλουν, στους ήχους, στο φως, στα νέα υλικά.